Aktualności

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

25-03-2024
Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 8 kwietnia 2024 roku o godzinie 12.00 wznowione zostaną obrady Nadzwyczajnego ...

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

01-03-2024
Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A. zwołuje na dz...

Laureat konkursu Teraz Polska

14-02-2017
W dniu 30.05.2016 r podczas uroczystej Gali XXVI edycji Konkursu „Teraz Polska”, która odbyła się w Teatrze Wielkim w...

Chemobudowa-Kraków S.A.

Kierunki w których
zmierzamy

Wizja

Ciągłe doskonalenie i rozwój przez innowacyjność. Naszą, przyjętą za cel wizję, realizujemy poprzez ciągłe doskonalenie wszystkich zachodzących w naszej działalności procesów, od decyzyjnych do realizacyjnych. Osiągnięcie tego celu we wszystkich prowadzonych rodzajach działalności, wszędzie, gdzie jest to technicznie możliwie i uzasadnione ekonomicznie.

Misja

Naszą misją jest osiągnięcie pełnego zadowolenia klientów, kontrahentów oraz pracowników. Adresujemy ją do tych trzech grup odbiorców. Najważniejszymi adresatami są nasi klienci – Inwestorzy. Poprzez partnerskie podejście i zaangażowanie w realizację obiektów chcemy wywołać satysfakcje Klientów. Dlatego patrzymy na zlecone nam zadania także przez pryzmat zapewnienia bezproblemowej przyszłej eksploatacji. Kolejnym adresatem naszej misji są nasi dostawcy i podwykonawcy, względem których stosujemy zasady partnerstwa w biznesie. Naszym pracownikom, którzy własnym wysiłkiem tworzą sukces Przedsiębiorstwa chcemy zapewnić powody do satysfakcji poprzez szeroką gamę działań socjalnych i pro pracowniczych.

Zrównoważony rozwój

Kluczowym aspektem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju jest przypisanie ochronie zdrowia i życia pracowników najwyższej rangi w obowiązującej w Przedsiębiorstwie hierarchii wartości i konsekwentne, zdecydowane stosowanie zasad ochrony zdrowia i życia pracowników na wszystkich etapach realizacji robót budowlanych, przez wszystkich uczestników tych działań, we wszystkich komórkach i strukturach organizacyjnych Przedsiębiorstwa. Zasada zrównoważonego rozwoju obejmuje również ochronę środowiska naturalnego i zasobów naturalnych.

Kultura i etyka biznesu

Dyktatura “zysku” jako naczelnego celu prowadzenia działalności gospodarczej nie może stać się naszą zasadą. Nie poddajemy się tej monopolistycznej przewadze bezkrytycznie, bezwarunkowo i całkowicie, lecz rozumiemy konieczność stosowania szeregu zasad postępowania zapisanych w przepisach prawa oraz tych, które przyjęte zostały do praktyki biznesu jako “dobry obyczaj” . W codziennej naszej działalności stosujemy zasady kultury
i etyki biznesu.

Obszary
Działania

Oferujemy generalne wykonawstwo
inwestycji wszelkich obiektów budowlanych

Budynki
mieszkalne

 • budynki wielorodzinne
 • kompletne zespoły wielorodzinne
 • osiedla dla domków jednorodzinnych
 • budynki jednorodzinne

Budynki
użyteczności publicznej

 • biurowce
 • szpitale
 • hotele
 • banki
 • centra logistyczne
 • obiekty magazynowe
 • obiekty dydaktyczne

Budynki i obiekty
sakralne, kultury, zabytkowe

 • budynki klasztorne
 • kościoły
 • rewaloryzacja budynków zabytkowych
 • muzea
 • biblioteki

Obiekty
rekreacyjne oraz sportowe

 • kryte pływalnie
 • hale sportowe
 • sale gimnastyczne
 • modernizacje stadionów

Obiekty
przemysłowe

 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody
 • zakłady chemiczne
 • zakłady spożywcze
 • drukarnie

Obiekty
inne

 • mosty
 • wiadukty
 • jazy rzeczne
 • śluzy żeglugowe
 • kolejowe

Działalność
Chemobudowy-Kraków s.a.
na rynkach zagranicznych

Najważniejsze realizacje
na Rynkach Zagranicznych

 

Realizacje

 

Budynek mieszkalny
przy ul. Masarskiej w Krakowie

Budynki mieszkalne
przy ul. Bajecznej w Krakowie

BUDYNEK MIESZKALNY
PRZY ULICY PUŁASKIEGO WE WROCŁAWIU

BUDYNKI MIESZKALNE
PRZY UL. SZYBOWCOWEJ W KATOWICACH

ZAKĄTEK DĄBIE
W KRAKOWIE

Budowa Krytego
basenu z zapleczem przy ul. Kurczaba w Krakowie

"Rua Bonita"
Zespół mieszkalno-usługowy

Parking Brzezinka

 

Nagrody

BUDOWA ROKU 2000 NAGRODA II STOPNIA ZA BUDOWĘ OSIEDLA KURDWANÓW W KRAKOWIE

STATUETKA “ TERAZ POLSKA” PRZYZNAWANA I WRĘCZANA LAUREATOM NAGRODZONYM NAGRODĄ GŁÓWNĄ XXVI EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE PRODUKTY I USŁUGI.

ODZNAKA “HONORIS GRATIA” – NADANA PRZEZ PREZYDENTA KRAKOWA

 

Formularz
kontaktowy