Kontakt

Telefony

Sekretariat

012/652-75-00

Prezes Zarządu

012/652-75-01

Członkowie Zarządu

012/652-75-04 do 05

Prokurent - Dyrektor ds. Wykonawstwa

012/652-75-03

Prokurent - Dyrektor ds. Ekonomiczno Finansowych

012/652-75-06

Prokurent, Główny Księgowy

012/652-75-40

Kierownik Działu Ofertowania i Kosztorysowania

012/652-75-20

Dział Umów

012/652-75-70

Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac

012/652-75-30

Dział Zatrudnienia i Płac

012/652-75-31 do 34

Dział Administracji

012/652-75-14


Telefaksy

Sekretariat

012/652-75-02

Dział Ofertowania i Kosztorysowania

012/652-75-22

Dzial Umów

012/652-75-71

Dział Zatrudnienia i Płac

012/652-75-32


Mapki dojazdowe


Chemobudowa-Kraków S.A.

ul. Klimeckiego 24
30-705 Kraków
tel. +48 12 652-75-00
fax +48 12 652-75-02
biuro@chemobudowa.pl