Wymagania:
• udokumentowane doświadczenie w pracy na minimum jednym z powyższych stanowisk pracy,
• znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie,
• dyscyplina i umiejętność pracy w zespole,
• zdolność do pracy na wysokości na podstawie naszego skierowania na badania lekarskie,

Zapewniamy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• stawka startowa 17 – 18 PLN/godz. w zależności od doświadczenia,
• 50% dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
• terminową wypłatę wynagrodzenia,
• pełne ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia,
• szeroki zakres świadczeń z funduszu socjalnego,
• odzież i obuwie ochronne,
• możliwość rozwoju,
• możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej,