Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko Główny Księgowy

Miejsce pracy: Kraków

Obowiązki :

• odpowiedzialność za prowadzenie kompleksowej księgowości i ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont i dokumenty powiązane,
• odpowiedzialność za politykę podatkową,
• odpowiedzialność za realizację płatności krajowych i zagranicznych,
• wdrożenie systemu finansowo-księgowego typu ERP wraz z systemami powiązanymi,
• sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
• koordynacja procesu badania i przeglądu sprawozdań finansowych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP,
• planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym,
• sporządzanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych,
• nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych, procedurami księgowo-podatkowymi,
• nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości jednostek krajowych,
• nadzór nad obszarem księgowości jednostki Oddziału Niemieckiego,
• nadzór nad rozliczeniami wyników inwentaryzacji majątku Spółki,
• zabezpieczenie dokumentacji księgowej i podatkowej,
• rozliczanie długoterminowych kontraktów budowlanych,
• konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek krajowych,
• łączenie sprawozdań finansowych oddziałów krajowych i Oddziału Niemieckiego,
• współpraca i reprezentacja Spółki przed instytucjami zewnętrznymi – biegli rewidenci, organy skarbowe, sądy, banki – przygotowywanie niezbędnych informacji i wyjaśnień,
• nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących Spółkę zewnętrznych przepisów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń), instrukcji i regulaminów, przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzeganie zabezpieczanie przestrzegania tajemnicy, państwowej i służbowej przez podległe komórki organizacyjne.

Wymagania

• wykształcenie wyższe – z zakresu finansów, rachunkowości; dodatkowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów (ACCA, Biegły Rewident będą dodatkowym atutem),
• minimum 5 lat doświadczenia w na samodzielnym stanowisku głównej(go) księgowej(go), w spółce akcyjnej lub z o.o. z branży budowlanej,
• bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
• praktyczna umiejętność rozliczania długoterminowych kontraktów budowlanych,
• praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• znajomość systemów finansowo – księgowych, doświadczenie w pracy na systemie klasy ERP,
• dyspozycyjność i gotowość do podróży zagranicznych,
• co najmniej dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
• umiejętność zarządzania zespołem, dbanie o motywację pracowników,
• wysoki poziom samodzielności, zdolności organizacyjnych oraz inicjatywy w podejmowaniu działań – postawa nastawiona na poszukiwanie rozwiązań i wsparcie biznesu,
• komunikatywność, wysoka kultura osobista,
• zaangażowanie, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
• podjęcie pracy od 2 maja 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferujemy

• atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
• możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
• dużą samodzielność w działaniu,
• dofinansowanie do pakietów medycznych.