Inżynier Budowy

Miejsce pracy: Niemcy (Hamburg/ Lipsk)

 

Obowiązki:

 • analiza dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy
 • obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • wykonywanie operatywnych harmonogramów oraz planów miesięcznych i kwartalnych oraz rozliczeń materiałowych
 • prowadzenie ewidencji zleceń roboczych
 • opracowywanie protokołów odbioru robót i robót w toku
 • przygotowywanie raportów przerobowych oraz stanu zatrudnienia
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy
 • udział w naradach produkcyjnych i odprawach pracowniczych
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót i prawidłową organizacją stanowisk pracy
 • sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem kierownika budowy
 • przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • praktyczna znajomość niemieckiego prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz realizacji projektów na bazie VOB
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne) i kontraktowej
 • umiejętność obsługi programów: AutoCAD, kosztorysowych  i kalkulacyjnych
 • umiejętność tworzenia planów zagospodarowania placu budowy i harmonogramów realizacji budowy
 • znajomość języka niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikację
 • znajomość nowoczesnej techniki i technologii w budownictwie
 • zaangażowanie oraz umiejętności pracy w zespole
 • Ważny certyfikat szczepienia szczepionką dwudawkową przeciwko Covid – 19 (ze względu na niemieckie wymagania dotyczące dopuszczenia do pracy).

Oferujemy:

 • stałą, dobrze płatną pracę na podstawie umowy o pracę
 • bezpłatne zakwaterowanie w Niemczech
 • bezpłatny dowóz z miejsca zakwaterowania w Niemczech do pracy i z pracy
 • ubezpieczenie zdrowotne oraz gwarancję odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny
 • przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wypłaty niemieckiego zasiłku rodzinnego i zwrotu niemieckiego podatku
 • pomoc w organizacji wyjazdu
 • możliwość wyjazdu do domu co ok. 1,5 miesiąca na tygodniowy urlop płatny

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji na adres kadry@chemobudowa.pl, z dopiskiem w temacie: Inżynier budowy Niemcy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

APLIKUJ TERAZ