Inżynier Budowy
Miejsce pracy:
Poznań

Obowiązki
• rejestracja, znajomość i analiza dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy,
• znajomość zadań produkcyjnych budowy,
• wykonywanie operatywnych harmonogramów oraz planów miesięcznych i kwartalnych oraz rozliczeń materiałowych,
• prowadzenie ewidencji zleceń roboczych,
• przygotowywanie raportów przerobowych, stanu zatrudnienia, itp.
• Prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy,
• opracowywanie protokołów odbioru robót i robót w toku,
• udział w naradach produkcyjnych i odprawach pracowniczych,
• dopilnowanie należytej jakości technicznej wykonywanych robót i prawidłowej organizacji stanowisk pracowniczych,
• sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy,
• przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców;
• obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej;
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne) i kontraktowej,
• obsługa komputera, znajomość programów: AutoCAD, programy kosztorysowe i kalkulacyjne,
• umiejętność tworzenia planów zagospodarowania placu budowy i harmonogramów produkcji/realizacji budowy,
• znajomość nowoczesnej techniki i technologii w budownictwie,
• zaangażowanie, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole,
• mile widziane prawo jazdy kat. B,

Zapewniamy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• terminową wypłatę wynagrodzenia,
• ubezpieczenia społeczne od pełnego wynagrodzenia,
• szeroki zakres świadczeń z funduszu socjalnego (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do kolonii dzieci, paczki mikołajowe, świadczenia Bożonarodzeniowe),
• odzież i obuwie ochronne,
• możliwość rozwoju,
• możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

APLIKUJ TERAZ