Inżynier Budowy

Obowiązki:
• rejestracja i analiza dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy
• wykonywanie operatywnych harmonogramów, planów miesięcznych i kwartalnych oraz rozliczeń materiałowych
• prowadzenie ewidencji zleceń roboczych
• przygotowywanie raportów przerobowych, stanu zatrudnienia, itp.
• prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy
• opracowywanie protokołów odbioru robót i robót w toku
• udział w naradach produkcyjnych i odprawach pracowniczych
• dopilnowanie należytej jakości technicznej wykonywanych robót i prawidłowej organizacji stanowisk pracowniczych
• sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy
• przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców
• obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe
• znajomość przepisów ustawy prawo budowlane
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne) i kontraktowej
• znajomość AutoCAD, programów kosztorysowych i kalkulacyjnych
• umiejętność tworzenia planów zagospodarowania placu budowy i harmonogramów produkcji/realizacji budowy
• znajomość nowoczesnej techniki i technologii w budownictwie
• zaangażowanie, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole
• mile widziane prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków
  • możliwość skorzystania z dopłat z funduszu socjalnego (m.in. dopłata do wypoczynku, dofinansowanie do kolonii dzieci, paczki mikołajowe, świadczenia Bożonarodzeniowe, karta sportowa)
  • możliwość korzystania z dofinansowania do dodatkowej opieki medycznej
  • przyjazną atmosferę w pracy
  • możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się firmieInformujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
APLIKUJ TERAZ