Obecnie poszukujemy osób do pracy na terenie Niemiec w zawodzie:

KIEROWNIK BUDOWY – PROJEKTU

Wymagania:

 • znajomość zawodu – bardzo dobra znajomość rynku niemieckiego
 • wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo lub odpowiednie techniczne
 • doświadczenie w kierowaniu robotami przy realizacji obiektów kubaturowych (stan surowy, stan pod klucz) – wymóg konieczny
 • praktyczna znajomość oprogramowania RIBiTWO
 • znajomość j. niemieckiego w stopniu zaawansowanym C1
 • praktyczna znajomość niemieckiego prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz praktyczna znajomość realizacji projektów na bazie VOB
 • uzyskanie zdolności do pracy na wysokości na podstawie naszego skierowania
 • gotowość do podjęcia pracy w Niemczech w miejscu przygotowanym przez pracodawcę
 • znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • sumienność, odpowiedzialność, dyscyplina i umiejętność pracy w zespole,

Zakres zadań

 • przygotowanie i organizacja budowy
 • doświadczenie w realizacji projektów na niemieckim rynku budowlanym
 • nadzór nad jakościową i terminową realizacją robót zgodnie z projektem budowlanym i harmonogramem
 • współpraca z nadzorem inwestorskim oraz konstruktorami
 • koordynacja pracy zespołu i podwykonawców
 • analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji budowy (pozwolenia, przygotowanie dokumentacji w fazie realizacji, dokumentacja powykonawcza)

Zapewniamy:

 • stałą, dobrze płatną pracę na podstawie umowy o pracę
 • bezpłatne zakwaterowanie w Niemczech
 • bezpłatny dowóz z miejsca zakwaterowania w Niemczech do pracy i z pracy
 • bezpłatną odzież roboczą i narzędzia
 • bezpłatne badania medycyny pracy
 • ubezpieczenie zdrowotne oraz gwarancję odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny
 • przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wypłaty niemieckiego zasiłku rodzinnego i zwrotu niemieckiego podatku
 • pomoc w organizacji wyjazdu,
 • niemieckie zameldowanie,
 • możliwość wyjazdu do domu co ok. 1,5 miesiąca na tygodniowy urlop płatny.
APLIKUJ TERAZ