Stanowisko: Kierownik budowy
Miejsce pracy: Rzeszów

Wymagania:
• udokumentowane minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
• znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie,
• dyscyplina i umiejętność pracy w zespole,
• uzyskanie zdolności do pracy na wysokość na podstawie naszego skierowania na badania lekarskie,

Zapewniamy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• terminową wypłatę wynagrodzenia,
• ubezpieczenia społeczne od pełnego wynagrodzenia,
• szeroki zakres świadczeń z funduszu socjalnego,
• odzież i obuwie ochronne,
• możliwość rozwoju,
• możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej