Kierownik Robót

Miejsce pracy: Wrocław

Obowiązki:

 • pełnienie funkcji Kierownika Robót Budowlanych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego
 • bieżący nadzór i kontrola procesu realizacji robót
 • wykonywanie robót zgodnie z umową, projektem technicznym oraz założonym harmonogramem
 • zarządzanie oraz współpraca z podwykonawcami i dostawcami w zakresie realizowanych robót
 • organizacja i bezpośredni nadzór nad pracą podległych zespołów
 • sporządzanie kosztorysów ofertowych na potrzeby realizacji budowy
 • sprawdzanie kosztorysów i rozliczanie podwykonawców
 • udział w komisjach i naradach dotyczących nadzorowanych robót
 • zapewnienie realizacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót
 • znajomość prawa budowlanego oraz regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie
 • dyscyplina i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość MS Office oraz MS Project
 • znajomość AutoCad
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość środowiska BIM – mile widziana

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków
 • możliwość skorzystania z dopłat z funduszu socjalnego (m.in. dopłata do wypoczynku, dofinansowanie do kolonii dzieci, paczki mikołajowe, świadczenia Bożonarodzeniowe, karta sportowa)
 • możliwość korzystania z dofinansowania do dodatkowej opieki medycznej
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • możliwość rozwoju w prężnie rozwijającej się firmie
APLIKUJ TERAZ