Stanowisko: Operator żurawia wieżowego
Miejsce pracy: Białka Tatrzańska

Wymagania:
• udokumentowane doświadczenie w pracy na w/w stanowisku,
• aktualne uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych – kat. IŻ,
• znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie,
• dyscyplina i umiejętność pracy w zespole,
• badania lekarskie na podstawie naszego skierowania,

Zapewniamy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• stawka startowa 19 PLN/godz.,
• 50% dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
• terminową wypłatę wynagrodzenia,
• pełne ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia,
• szeroki zakres świadczeń z funduszu socjalnego,
• odzież i obuwie ochronne,
• możliwość rozwoju,
• możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej