Zastępca Kierownika budowy

Miejsce pracy: Wrocław

Obowiązki:
• nadzór i organizowanie budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane
• prowadzenie dokumentacji budowy
• nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym oraz specyfikacją techniczną
• organizowanie i nadzorowanie robót podwykonawców z uwzględnieniem wymagań BHP
• pozyskiwanie podwykonawców i negocjowanie warunków współpracy
• weryfikowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań, sporządzanie obmiarów
• realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe
• udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
• doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót
• znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie
• dyscyplina i umiejętność pracy w zespole
• mile widziane prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków
  • możliwość skorzystania z dopłat z funduszu socjalnego (m.in. dopłata do wypoczynku, dofinansowanie do kolonii dzieci, paczki mikołajowe, świadczenia Bożonarodzeniowe, karta sportowa)
  • możliwość korzystania z dofinansowania do dodatkowej opieki medycznej
  • przyjazną atmosferę w pracy
APLIKUJ TERAZ