Obszary
Działania

Oferujemy generalne wykonawstwo
inwestycji wszelkich obiektów budowlanych

Budynki
mieszkalne

 • budynki wielorodzinne
 • kompletne zespoły wielorodzinne
 • osiedla dla domków jednorodzinnych
 • budynki jednorodzinne

Budynki
użyteczności publicznej

 • biurowce
 • szpitale
 • hotele
 • banki
 • centra logistyczne
 • obiekty magazynowe
 • obiekty dydaktyczne

Budynki i obiekty
sakralne, kultury, zabytkowe

 • budynki klasztorne
 • kościoły
 • rewaloryzacja budynków zabytkowych
 • muzea
 • biblioteki

Obiekty
rekreacyjne oraz sportowe

 • kryte pływalnie
 • hale sportowe
 • sale gimnastyczne
 • modernizacje stadionów

Obiekty
przemysłowe

 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody
 • zakłady chemiczne
 • zaklady spożywcze
 • papiernie

Obiekty
inne

 • mosty
 • wiadukty
 • jazy rzeczne
 • śluzy żeglugowe
 • kolejowe

Działalność
Chemobudowy – Kraków s.a.
na rynkach zagranicznych

Najważniejsze realizacje
na Rynkach Zagranicznych