OGŁOSZENIA

 I .RADA NADZORCZA Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa — Kraków” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie 30 — 705 Kraków, ul. Klimeckiego 24
zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania:

  1. sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020
  2. skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej „Chemobudowa — Kraków” S.A. za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.
    Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.

 


II. Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna w Krakowie

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu Spółki – Dyrektora ds. Technicznych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj.


III. OGŁOSZENIE – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. w ramach prowadzenia stałego procesu pozyskiwania dostawców towarów i usług zaprasza do nawiązania współpracy:

– firmy z branży budowlanej

firmy z branży instalacyjnych

producentów i dostawców materiałów.

Jesteśmy jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, w naszej działalności stosujemy zasady kultury i etyki biznesu. Kontrahentom spoza Krakowa oferujemy miejsca noclegowe w naszych obiektach hotelowych.

Oferty współpracy prosimy składać osobiście lub na adres e-mail: logistyka@chemobudowa.pl