ORGANY SPÓŁKI

Rada Nadzorcza CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Zarząd CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Prokurenci CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.