ORGANY SPÓŁKI

Rada Nadzorcza CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Zarząd CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Prokurenci CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

STATUT Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA –KRAKÓW” Spółka Akcyjna