Specjalistyczny Szpital Wojewódzki im. św. Barbary w Sosnowcu – kompleksowa modernizacja

17-03-2017